สำนักงานมูลนิธิ ทุนท่านท้าวมหาพรหม โรงแรมเอราวัณ
เลขที่ 494 ถนนราชดำริ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-252-8750 , 02-252-8754
E-mail : mhp494@hotmail.com

Than Tao Mahaprom Foundation Office
Office No. 494 Rajdumri Road, Lumpini, Pathumwan.
Tel. 02-252-8750 , 02-252-8754
E-mail : mhp494@hotmail.com

CCopyright © 2002 by Than Tao Mahaprom Foundation Erawan Hotel, All right reserved